אמנות הראיון

האם השיחה הולכת בכיוון הרצוי? איך ניתן לכוון את הראיון  לאפקטיביות מקסימלית?


כישורי תקשורת הינם הכישורים החשובים ביותר לכל אדם ולא רק בראיונות עבודה אלא גם לחיים בכלל.


כולנו מצויידים בידיעה בסיסית של תקשורת בין אישית אולם בראיונות נוצרת הטיה וכן קיים לחץ טבעי פסיכולוגי מצד המרואין על מנת להשאיר רושם חיובי על המראיין ולייצר תמונת מצב אופטימאלית לגבי כישוריו. למעשה, כולנו זקוקים לכישורים של הבנת הכלים לבצע ראיון בצורה אפקטיבית.


למרות ההטיות הקיימות בראיון אין עדין תחליף לראיון עומק. נוכל ללמוד על שאלות עומק תוך שימוש בכלים המנבאים באופן הטוב ביותר הצלחת הראיון .


בתקופה שבה מועמדים רבים מתראיינים "מחיר הטעות" משמעותי מאד לאור משך הזמן הנדרש לסיווג ביטחוני, המשאבים הארגוניים וההשקעה המתבזבזת.  אנו נדרשים ליתרון משמעותי  בביצוע ראיון איכותי.


ראיון עומק אינו עוסק רק בהיבטי התאמה מקצועית – הבנת אלגוריתמים ומשוואות בפיסיקה. אלא, עוסק בעולם האנשים והמיומנויות הרכות, אמנות הראיון- שפת הגוף של המרואיין שימוש במתודות כגון ראיון חצי מובנה, איזה שאלות עלי לשאול על מנת לקבל את כלי הניבוי המדוייק ביותר לגבי ההתאמה?


בהכשרה יומית מרוכזת ואפקטיבית, נוכל להעשיר את ארגז הכלים והמיומנויות תוך קבלת תובנות משמעותיות  ואף לתרגל הלכה למעשה את אומנות הראיון.