גישור לחיים

סכסוכים וקונפליקטים הינם מנועים חברתיים בעולם האנושי. הם באים לידי ביטוי בכל המישורים והינם חלק בלתי נפרד מהחברה האנושית, אך לו ניתן היה לנהל אותם באופן בונה ואחראי, יכלו בני האדם להתעצם ולהתפתח בעזרתם ולהפחית את הצער והכאב שהם מביאים עמם.

אנו מציעים סדנה ייחודית, המעניקה למשתתפים ידע תיאורטי ומעשי בתחום ניהול הסכסוכים והגישור. משתתפי הקורס יזכו לבחון סכסוכים שונים ברבדים מגוונים, אך גם בהתייחסות לקונפליקטים חברתייםאו משפחתיים/עסקיים. המשתתפים יקבלו את הכלים לניתוח סכסוך, את הידע והמתודות הנדרשים לניהולו בדרכים בונות ויצירתיות ולגישור בין צדדיו, וכן את הרקע על מנת לבנות בעצמם תהליך משפיע להובלת שינוי . תוך שימוש במקרי מבחן מרתקים וכלים מקוריים, יתמודדו משתתפי הקורס עם סכסוכים בין-אישיים, בין-קבוצתיים, בין-ארגוניים ובין-לאומיים, הן מרחבי העולם והן מן הסביבה הקרובה אליהם ומעולמם הפרטי; באופן זה, יהפכו הידע התיאורטי והכלים הנרכשים בקורס לתכנים פרקטיים וייושמו על ידי משתתפי הקורס בהמשך דרכם.

בין הנושאים בהם יעסוק הקורס:

• סוגי קונפליקטים

• מנגנונים פסיכולוגיים בקונפליקט

• התפתחות קונפליקט – הסלמה או בנייה

• סכסוכים בארגונים ודרכים לפתרון

• יישום כלים לגישור כדרך לפיתרון קונפליקטים