להוביל למצוינות

הסדנה מבוססת על גישת המצוינות של סטיבן קובי . גישה זו מזהה מספר הרגלים בסיסיים של אפקטיביות אישית ומצוינות, וטוענת כי הדרך היחידה לחוות הצלחה אמיתית היא במיזוגם של הרגלים אלה באופיו הבסיסי של האדם והפיכתם להרגלי חיים. הרגלים אלה משותפים לכלל האנשים האפקטיביים  וניתנים לפיתוח ולשכלול. המפתח לפיתוח ושכלול העקרונות הוא מודעות, התמדה ועקביות.

מטרות הסדנה :

1. לאפשר למשתתפים לחקור וללמוד על עצמם כמובילים ברמה האישית, הצוותית והארגונית.

2. לסייע למשתתפים לבחון את אמונות היסוד, המוטיבציות והיכולות שלהם, בדגש על הובלה ומצוינות.

3. גיבוש קבוצת למידה אפקטיבית (קבוצה גדולה וקבוצה קטנה).

הנחות עבודה:

  1. 1. בתוך כל אדם, צוות וארגון, גם אלו המגיעים להישגים הגבוהים ביותר, קיים פוטנציאל יצירתי, אינטלקטואלי, רגשי ותפקודי שאינו ממומש.
  2. 2. חלק מהמחסומים המונעים את מימוש הפוטנציאל הם רציונלים, מודעים וניתנים לצפייה. חלק  מהמחסומים הם לא רציונלים, לא מודעים, ונמצאים מתחת לפני השטח.
  3. 3. מצוינות אישית וארגונית ניתנת לשכלול ולפיתוח. שיפור מתמיד מבוסס על יכולת החקירה והלמידה של המצב הקיים וזיהוי פרדיגמות שאינן אפקטיביות.
  4. 4. דרך של מצוינות מורכבת מהיסודות הבאים:
  5. • ערכים – במה אני מאמין.
  6. • מוטיבציות- מה אני רוצה, מה אני שואף.
  7. • יכולות- במה אני טוב ובמה אני צריך להתפתח.

* תוכנית זו הועברה בהצלחה בארגונים מובילים במשק אשר בחרו להקים עתודה ניהולית / TOP-TALENT  התוכנית תתואם לארגון המזמין , ניתן להזמין במתכונת סדנה או תוכנית מתמשכת.