ניהול והתמודדות עם קונפליקטים

הסביבה העסקית דורשת מכל מנהל לטפל במצבי ניגוד אינטרסים עם ממשקים בתוך החברה ומחוצה לה. תחום ניהול הקונפליקטים הוא מיומנות קריטית הקובעת, במידה רבה, את מידת הצלחתו של המנהל בעמידה ביעדים תוך שיתוף פעולה, הכוונה והפעלה של שותפי התפקיד השונים שלו. בכל ניהול קונפליקט, התקשורת הבינאישית הינה מיומנות בסיסית נדרשת. היא חיונית לעבודה מול עמיתים, מנהלים, עובדים ומול כלל הגורמים החיצוניים שעימם לארגון יש קשר. הסדנה תקנה למשתתפים בה את הכלים הנדרשים לנטרול מצבי קונפליקט ולניהולם הנכון וכמו כן מיומנויות בסיס לתקשורת בינאישית.

נושאים עיקריים:

- מהו קונפליקט, אבחון של סוגי קונפליקטים ונטיות אישיות להתמודד עמם .

- עקרונות וטכניקות לניהול אפקטיבי של קונפליקטים והבנת יתרונות הקונפליקט . 

- עקרונות של משא ומתן משתף ככלי להתמודדות עם אי הסכמות . 

- הקשבה, הכלה ואמפטיה: עקרונות מיומנויות תקשורת רכות בהתמודדות עם חילוקי דעות .  

- מיומנויות גישור: הכרות עם גישור כטכניקה לניהול קונפליקטים . 

- אימון בגישה גישורית לניהול קונפליקטים .