ניהול פרויקטים

הכשרת צוותים לניהול פרויקטים. ההכשרה תעסוק בהבנת ההגדרות והיעדים של פרויקטים. מהם משאבי הפרויקט, כיצד לנהל את זמן הפרויקט, תרשים ולוח גנט,

כלים איתם נצא מההכשרה:

• קביעת יעדי הפרויקט

• הגדרות פעילות הפרויקט

• משאבי הפרויקט, ניהולם והערכתם

• לו"ז, תרשים פרט ותרשים גנט

• עבודה עם פעילויות בפרויקט

• כלי ניהול פרויקטים