סדנאות שטח ODT

סדנה1פעילות ה-ODT הינה הזדמנות חשובה וייחודית לפיתוח הצוות הניהולי של הארגון. הפעילות מאפשרת ליצור חוויה עוצמתית, חוויה שיש בכוחה לפתוח פתח להבנות, ללמידה וכן לגיבוש קבוצתי, הנאה והתרעננות. כאשר הפעילות בנויה היטב, החוויה משמשת להעברת מסרים ארגוניים, אשר נבחרו בקפידה, לאחר תהליך חשיבה והתאמה משותף למומחים מטעם   SETUP    ולנציגי הארגון, אשר מכירים היטב את הנפשות הפועלות והתרבות הארגונית.

כל פעילות ODT תותאם ללקוח למטרות שיוגדרו ולאוכלוסיה הספציפית אשר תשתתף בפעילות. לכן, קיימת אפשרות לשלב תהליך דיאגנוסטי, אשר יאפשר ליועצים המלווים מטעמנו להכיר בצורה הטובה ביותר את הצוות, מאפייני העבודה, מרקם היחסים הבין-אישיים, הרקע ההדרכתי הקודם והתרבות הניהולית בארגון. לאחר מכן תתקיים פגישה משותפת ליועצים מטעם החברה ולנציגי הארגון, ובה נגדיר יחדיו במדויק מהן המטרות והדגשים של ההנהלה לגבי הפעילות. בהתאם למטרות אלו ולמסרים שיבחרו, יבנה יום הפעילות.

סדנה2הפעילות במהלך היום היא פעילות אתגרית המביאה את הצוות למצבים חדשים, מאתגרים ומרגשים. במהלך הפעילות מושם דגש על עבודה בקבוצות קטנות. במהלך היום זוכים הצוותים למשוב של אנשי מקצוע מיומנים ומנוסים, משוב שבשילוב עם החוויה מאפשר התפתחות והתקדמות. לאורך כל היום נמצאים המשתתפים בסיטואציות מובנות ומתוכננות מראש הדוחפות אותם  להגיע לתוצאות מקסימאליות ע"י שימוש במשאבים מוגבלים מאד.  כל זאת תוך כדי משוב מתמיד ומקצועי. הרגלים חשובים אלו, משולבים בחוויה של הצלחה,  מייצרים מוטיבציה גבוהה מאד בצוות ואווירה של מסוגלות. תחושה בצוות ש "אין דבר שאנחנו לא יכולים לעשות, אפילו אם הוא נראה בלתי אפשרי בהתחלה". תוך כדי המשוב המשתתפים יקבלו ויטמיעו כי תחושה זו חשובה מאד לארגון, וחשוב שתחושה זו תלווה את הצוותים גם בחזרתם למסגרת העבודה השוטפת.