עבודת צוות

הכרה והבנת הדינאמיקה המתרחשת בקבוצת עובדים,הבנת והכרת הכלים והמיומנויות להובלת צוותי עבודה אפקטיביים, כדי לעבוד בשיתוף פעולה תוך מתן תחושה לכל אנשי הצוות שהם אפקטיבים, דרושים כלים נכונים.  ניהול נכון של  ישיבות צוות, וכיצד לקדם תהליכים קבוצתיים,

פירוט נושאים לסדנה :

1. כיצד להפוך קבוצת עבודה לצוות

2. אסטרטגיות לפיתרון קונפליקטים

3. גישות תיאורטיות בחקר האינטראקציה הקבוצתית

4. דינמיקה בעבודת צוות

5. תרגול- השתלבות בקבוצה

6. הכנת צוותי משימה

7. הלחץ הקבוצתי והשפעתו על הצוות

8. חשיבות הלכידות בצוות

9. הצבת יעדים ומטרות

10. מאבקי כוח בצוות