פיתוח מנהלים ועובדים

פיתוח מנהלים הינו כלי משמעותי לשיפור האפקטיביות הארגונית, יצירת מחוייבות והנחלת ערכים משמעותיים עבור הארגון. לרבות חיזוק תחושת השיכות, מחויבות לתוצאות, פתיחות לשינויים, יצירת מוטיבציה בקרב העובדים, חוללות עצמית ותקשורת אפקטיבית.
בחברת SETUP נצבר ניסיון רב בליווי מנהלים בכל רמות הארגון, החל מרמת מנכ"לים סמנ"כלים ר' אגפים ומנהלי מחלקות. SETUP   מציע  שילוב של מספר מתודות מובילות שמטרתן למקסם את הפוטנציאל של עובדי הארגון ושל מנהיגיו כאחד. תהליך העבודה כולל בניית תוכנית לפיתוח מנהיגות וניהול המותאמת לצרכי הארגון ותרבותו, יישום התוכנית והערכת האפקטיביות שלה. הליווי שאנו מציעים מותאם לרמת שונות של המנהלים בארגון, מעתודה ניהולית ועד להנהלה בכירה.
במקביל לעבודה הקבוצתית אנו מיישמים מגוון שיטות עבודה אישיות וייחודיות לפיתוח מנהלים כגון: ליווי וייעוץ אישי, חניכה (Coaching), בניית מערך אימון פנים ארגוני וניתוח מהלכי עבודה . התהליך שם דגש הן על הפרט ומקומו כמנהיג והן על המעבר מניהול של בודדים לפעולה כצוות ניהולי הממוקד בהשגת המטרות הארגוניות. מבין התמחותנו ליווי החל משלב הכניסה לתפקיד ניהולי, הכשרת חונכים וחניכה. פיתוח תוכניות הדרכה תואמות, מיון וגיוס עובדים לתפקידי ליבה לרבות קיום ועדות התאמה לתפקיד בשיתוף מלא עם הארגון.