קבלת החלטות

סדנת קבלת החלטות תסייע למשתתפים בהעמקת הידע והבנת תהליכי החשיבה וההתנהגות של  מקבלי ההחלטה בתהליכים יחידניים וקבוצתיים.
מתי תהליך קבלת ההחלטות נכון? מהן תבניות חשיבה בתהליך קבלת החלטות? כיצד תהליכים קבוצתיים משפיעים על תהליכי קבלת החלטות.  קבלת החלטות היא חלק משגרת העבודה של כל עובד בכל דרגה ותפקיד בארגון.


קורס קבלת החלטות עוסק בנושאים הבאים:


•    מהי החלטה ותהליכי קבלת החלטות
•    תבניות חשיבה בתהליך קבלת החלטות
•    טכניקות בחקר החשיבה, בפתרון בעיות ובקבלת החלטות
•    סווג בעיות והחלטות
•    התהליך האנליטי
•    פיתוח וניסוח חלופות לצורך קבלת החלטות
•    חולשות ומגבלות אנוש והחשיבה הרציונאלית בקבלת החלטות
•    מודלים חלופיים בקבלת החלטות
•    קבוצות ומנהיגים
•    תהליכים קבוצתיים קלאסיים בקבלת החלטות