שיווק ומכירות

הסדנה תעסוק במיקוד וקידום תהליכי שיווק בעסק, הכרת מגוון כלים ואמצעים לפרסום יעיל
וקידום עסקי בשוק תחרותי, הדרכה מעשית לבניית תוכנית שיווק מותאמת לצרכי העסק ולקהל
היעד.
סדנת מכירות : הקניית כלים ודרכים להגדלת מכירות ולסגירת עסקאות בהצלחה,
לימוד ותרגול מכלול המרכיבים המשפיעים על תהליכי מכירה בעסקים קטנים, שכלול מיומנות
התקשורת הבינאישית והעסקית והקניית כלים לטיפול במגוון סוגי התנגדויות .


כלים איתם נצא מהסדנה:
פיתוח חשיבה שיווקית ואסטרטגית למיצוי יתרונות בעסק.
הקניית ידע פרקטי ומעשי בשיווק:
1.סוגיות בפרסום וקידום בשוק תחרותי
2. הקניית העקרונות לבניית תוכנית שיווק ממוקדת ומותאמת לצרכי העסק.
3.פיתוח שיטות עבודה לפי יעדים מוגדרים ובקרה שיווקית.
4.לימוד ותרגול שיטות חדשניות לשיפור מיומנות המכירה והתקשורת העסקית.