שיפור התדמית האישית

סדנה המקנה ידע וכלים לשיפור התדמית האישית והעסקית. הכרת הכלים והמיומנויות לצמיחה והעצמה תוך מימוש הפוטנציאל האישי.
 
פירוט נושאי לימוד:
• אסרטיביות.
• קידום אינטרסים אישיים ומקצועיים.                                             
• התרומה האפקטיבית ליצירת התדמית העסקית                   
• המסרים הבלתי מילוליים תקשורת בינאישית.
• תפיסה מערכתית ככלי למימוש עצמי
• הצבת יעדים והדרכים למימושם.
• פרזנטציה אפקטיבית-איך לשדר תדמית עסקית.
• אינטליגנציה אישית.
• תהליכי קבלת החלטות.